Кино и други неща

Непрофесионалните размисли и страсти на двайсет и няколко годишно същество от женски пол